Oceňování firem

Individuální služby: Oceňování podniků

Tento portál je provozován M&A poradci a zprostředkovateli sdruženými do mezinárodního partnerského programu BizMarketZone.com. Naši partneři poskytují specializované služby v oblasti prodeje firem a akvizic v jednotlivých zemích. BizMarketZone.com je jimi řízen. To umožňuje přímý přístup k místním M&A poradcům a brokerům. Upozornění: Ne všechny služby jsou poskytovány v každé zemi. Informace o dostupnosti služeb najdete na Vizitce partnera pro příslušnou zemi.
Dostupnost služeb:
 • Česká republika, Polsko, Slovenská republika

Typické situace, kdy je třeba ocenění podniku:
Provádíme oceňování firem v souladu s všeobecně uznávanými standardy pro tyto účely:
 • prodej a nákup firem (transakční valuace)
 • ocenění při fúzích a akvizicích
 • soudní spory
 • zaměstnanecké opční plány
 • další důvody.

Náš oceňovací přístup mj. zahrnuje:
 • analýza historických finančních údajů (rozvaha, výsledovka, cash flow),
 • normalizace finančních výkazů
 • využití všeobecně akceptovaných metod
 • vyhledávání srovnatelných transakcí
 • ocenění menšinových podílů a kontrolních balíků, diskontní faktory.

Pro podrobnější informace o službách poskytovaných v dané zemi navštivte příslušnou Vizitku partnera (viz levé menu).

Upozornění: Ne všechny služby jsou poskytovány v každé zemi. Informace o dostupnosti služeb najdete na Vizitce partnera pro příslušnou zemi.