Akvizice firem

Individuální služby: Akvizice firem s BizMarketZone.com

Tento portál je provozován M&A poradci a zprostředkovateli sdruženými do mezinárodního partnerského programu BizMarketZone.com. Naši partneři poskytují specializované služby v oblasti prodeje firem a akvizic v jednotlivých zemích. BizMarketZone.com je jimi řízen. To umožňuje přímý přístup k místním M&A poradcům a brokerům. Upozornění: Ne všechny služby jsou poskytovány v každé zemi. Informace o dostupnosti služeb najdete na Vizitce partnera pro příslušnou zemi.
V rámci akvizice Vám můžeme pomoci:
  • provést průzkum firem na trhu dle vybraných parametrů (velikost, sektor atd.)
  • vytvořit seznam potenciálních akvizičních cílů a iniciovat kontakt s jejich relevantními zástupci
  • zajistit a zpracovat pro Vás příslušné finanční a provozní informace
  • podpořit Vás ve vyjednávání
  • zabezpečit due diligence a přípravu smluvní dokumentace

Pro podrobnější informace o službách poskytovaných v dané zemi navštivte příslušnou Vizitku partnera (viz levé menu).

Upozornění: Ne všechny služby jsou poskytovány v každé zemi. Informace o dostupnosti služeb najdete na Vizitce partnera pro příslušnou zemi.